Maak aanschaf auto’s op aardgas goedkoper

aardgasautoHet moet voor burgers en bedrijven goedkoper worden om een wagen op aardgas aan te schaffen. Gezien de belangrijke effecten van het rijden op aardgas en groengas voor milieu en economie, pleiten de gemeente Nijmegen, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland voor stimuleringsmaatregelen. Zo’n fiscale stimulans heeft de rijksoverheid al ingesteld voor het elektrisch rijden. De overheden sturen vandaag een lobbybrief aan de staatssecretaris van Financiën met het verzoek de aanschaf van aardgasvoertuigen fiscaal te stimuleren.

Rijden op aardgas zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en het klimaat. Het levert namelijk een sterke reductie op van fijnstof en stikstofoxiden ten opzichte van benzine, diesel of LPG. Rijden op groengas (opgewerkt biogas dat uit bijvoorbeeld GFT-afval of mest wordt gemaakt en dus niet fossiel is) zorgt daarnaast voor het voorkomen van extra CO2-uitstoot. Auto’s met een aardgastank kunnen ook gewoon groengas tanken. Vanwege het milieurendement is het gerechtvaardigd het rijden op aardgas minimaal dezelfde fiscale voordelen te bieden als het elektrisch rijden. Dat geldt in nog sterkere mate voor het rijden op groengas. De aanschaf van elektrische voertuigen en zuinige diesels wordt op dit moment gestimuleerd door: geen BPM, geen wegenbelasting en een lage bijtelling. Aardgas en groengas zijn naar de mening van de ondertekenaars de best beschikbare schonere brandstoffen die op dit moment grootschalig zijn toe te passen. Elektrisch rijden is nog volop in ontwikkeling en is pas over een aantal jaren een optie om echt grootschalig uit te rollen. Bovendien is er pas grote milieuwinst als er op groene stroom wordt gereden.

De gemeente Nijmegen heeft samen met de provincie en Stadsregio Arnhem en Nijmegen in diverse projecten geïnvesteerd om het rijden op schone brandstoffen en met name op aardgas/groengas te stimuleren. Zo rijden bijvoorbeeld de stadsbussen van Breng en diverse taxi’s op aardgas. Ook marktpartijen hebben inmiddels geïnvesteerd, onder andere in aardgastankstations, en de ARN investeert in een vergistingsinstallatie die uit lokale biomassa groengas kan maken. Met de brief willen de partijen bereiken dat de aanschaf van aardgasvoertuigen fiscaal wordt gestimuleerd. Hierdoor zal de vraag naar aardgas/groengas toenemen waardoor investeringen van de markt in de infrastructuur voor het rijden op aardgas/groengas rendabel worden en de infrastructuur verder kan worden opgebouwd.