Meer bekendheid voor wijk-ommetjes in Nijmegen

ommetjesIn een jaar tijd is het aantal officiële wijk-ommetjes in Nijmegen uitgebreid naar tien. De helft van alle Nijmeegse wijken heeft daarmee zijn eigen ommetje. De ommetjes zijn opgezet door buurtbewoners en zijn terug te vinden op www.nijmegen.nl/ommetjes. Om dit te vieren worden er maandagavond 22 juni gelijktijdig vanaf verschillende plaatsen ommetjes gelopen, o.a. met GroenLinks-wethouder Jan van der Meer.

Een ommetje is een korte wandeling van 3,5 tot 4 kilometer, ligt niet ver van de woning en is makkelijk te bereiken. De omgeving van een ommetje is veilig en rustig, het liefst vrij van gemotoriseerd verkeer en kan zowel door het groen als door de bebouwde omgeving lopen. Een ommetje stelt iedereen in staat dichtbij huis een ontspannende wandeling te maken. Om  de bekendheid van de ommetjes te vergroten en ervoor te zorgen dat alle Nijmegenaren vlakbij huis een ommertje kunnen lopen streeft de gemeente ernaar om, in samenwerking met buurtbewoners, voor elke wijk een ommetje te creëren. De ommetjes zijn als routebeschrijving met plattegrond, foto’s en informatie over bijzonderheden langs de route, zoals kunst, gebouwen en landschap te downloaden op www.nijmegen.nl/ommetjes of verkrijgbaar bij het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis.

Gelijktijdig wandelen

Om stil te staan bij de ommetjes lopen aanstaande maandagavond (een dag na de zonnewende) de initiatiefnemers van acht ommetjes hun eigen ommetje met buurtbewoners en belangstellenden. Ze starten gelijktijdig op verschillende plaatsen in de stad. Inwoners van Nijmegen worden uitgenodigd om zich deze avond aan te sluiten bij een van de ommetjes. Voor de startlocaties zie www.nijmegen.nl/ommetjes

Oproep
De gemeente Nijmegen wil het aantal officiële wijk-ommetjes verder uitbreiden. Veel ommetjes zijn vooral bekend bij wijkbewoners. De gemeente doet daarom een beroep op inwoners om hun ommetjes kenbaar te maken via ommetjes@nijmegen.nl  of per post naar Gemeente Nijmegen, o.v.v. Ommetjes G520, antwoordnummer 1939, 6500 VC Nijmegen. De gemeente maakt vervolgens een kaart met daarop de routes en zorgt dat de ommetjes goed herkenbaar en begaanbaar worden.

Netwerk van ommetjes
Door verbindingen te maken tussen de verschillende ommetjes in de stad kan er uiteindelijk een netwerk van ommetjes ontstaan. Wanneer dit netwerk aansluit op de ommetjes rondom de stad, wordt het voor iedere bewoner mogelijk om op een prettige wijze dicht bij huis te recreëren en vervolgens ook via een aantrekkelijke route naar het omliggende landschap te komen.

Wethouder Van der Meer (Groen) loopt in zijn eigen woonomgeving aanstaande maandag 22 juni het ommetje Bottendaal. Hij vertrekt, samen met buurtbewoners en de initiatiefnemer van deze route, om 19.00 uur vanaf café De Kluizenaar.