Naar een duurzame en energiezuinige openbare verlichting

energiezuinige-verlichtingDe gemeente Nijmegen gaat in de komende jaren de armaturen van de openbare verlichting vervangen door energiezuinige exemplaren, zonder dat dit de kwaliteit van de straatverlichting aantast. Zo kan uiteindelijk in 2018 een energiebesparing worden bereikt van 16 procent ten opzichte van 2007.
 
In het beleidsplan ‘Zicht op Nijmeegs licht’ dat het college heeft vastgesteld staat de aanpak vermeld die tot de gewenste energiebesparing moet leiden. Daartoe hoort het duurzaam inkopen en vervangen van de armaturen. Verder wordt onderzocht wat de effecten zijn van het zo mogelijk dimmen van licht op hoofdwegen en binnen woonwijken, het verbeteren van de kwaliteit van decoratieve verlichting en het toepassen van LED verlichting. Hierbij wordt ook bekeken wat de ervaringen in andere gemeenten zijn.