Natuurmonumenten gaat Heumensoord beheren

heumensoordGemeente Nijmegen, Natuurmonumenten en Vitens hebben een overeenkomst gesloten over de toekomst van Heumensoord. De overeenkomst wordt op 2 april 2013 van kracht. Zij houdt in dat Nijmegen 200 van het 500 hectare grote bos verkoopt aan Vitens, en dat Natuurmonumenten het totale bos gaat beheren.

Al lang wordt er gepraat over de overdracht van Heumensoord, het bos aan de zuidkant van Nijmegen. Dit gebied is eigendom van de gemeente Nijmegen en ligt op Heumens grondgebied. De gemeente Nijmegen ziet het beheer ervan niet als een gemeentelijke kerntaak. Daarom is in het collegeakkoord afgesproken gesprekken aan te gaan met Vitens en Natuurmonumenten.

Deze gesprekken hebben er nu toe geleid dat Natuurmonumenten als erfpachter heel Heumensoord (ruim 500 hectare) gaat beheren. Vitens koopt in Heumensoord de 200 hectare waar dit bedrijf al jarenlang drinkwater wint. Natuurmonumenten is een ervaren en kundig beheerder en beheert al meer natuurgebieden in de buurt van Nijmegen. Heumensoord past daar goed bij. Vitens koopt grond omdat ze daarmee de waterwinning en levering zelf veilig stelt.

In de overeenkomst tussen gemeente, Vitens en Natuurmonumenten ligt vast dat de toegankelijkheid van Heumensoord niet verandert. Recreanten kunnen dus gewoon gebruik blijven maken van het bos. Ook alle andere huurders en gebruikers, zoals de Stichting Zweefvliegveld Maldens Vlak, Stichting Vierdaagse en Defensie houden hun gebruiksrechten.
De overeenkomst regelt ook dat het Nijmeegse bestuur het beheerplan voor Heumensoord vaststelt. Het huidige beheerplan is in 2012 vastgesteld en loopt tot 2020.

Verantwoordelijk wethouder Van der Meer is tevreden: “Met deze overeenkomst bereiken wij weer een van onze doelen uit het coalitieakkoord, terwijl Heumensoord gewoon voor iedereen open blijft en bij Natuurmonumenten in goede handen terecht komt. De volgende wens uit ons coalitieakkoord is het inzetten van de opbrengst uit verkoop aan meer groen in stenige Nijmeegse wijken. Dit gaan we bijvoorbeeld doen in De Biezen en in het Willemskwartier.”

Ook Natuurmonumenten en Vitens zijn erg tevreden met deze uitkomst.
Klaas Jan Mulder, Natuurmonumenten, boswachter voor Heumensoord:” Natuurmonumenten is er trots op dit gebied aan de rand van de stad Nijmegen, waar veel mensen van genieten, te mogen beheren. ”

De drinkwaterproductielocatie Heumensoord voorziet samen met De Muntberg de gemeenten Nijmegen, Heumen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn van drinkwater. Wolter Odding, directielid van Vitens is daarom blij met de aankoop van 200 ha natuurgebied rondom Heumensoord. “150.000 klanten krijgen drinkwater uit dit gebied. Door de aankoop van het natuurgebied rondom ons pompstation kunnen we de drinkwatervoorziening voor die mensen duurzaam veilig stellen voor nu en in de toekomst, terwijl iedereen kan genieten van het natuurschoon. Een echte win-win situatie voor alle partijen, waar we met Natuurmonumenten en de gemeente Nijmegen samen hard aan hebben gewerkt. Geweldig!”