Nijmeegs taxibedrijf krijgt subsidie voor rijden op aardgas

aardgastaxilabel1Taxibedrijven die ‘groen’ willen gaan rijden op aardgas krijgen van de gemeente Nijmegen een flinke steun in de rug: 0,012 cent per gereden kilometer. Zo wil de gemeente ondernemers over de brug helpen die nog twijfelen, en tegelijk zorgen voor schonere lucht in stad en regio. Taxibedrijf Munckhof is op 4 februari het eerste bedrijf dat de subsidie krijgt. Het bedrijf rijdt met zeven taxi’s op aardgas. Deze zijn te herkennen aan de stickers ‘Deze taxi rijdt op aardgas’.

Het doel van dit stimuleringsproject is om een betere luchtkwaliteit in de stad en de regio te krijgen. De taxibedrijven rijden op jaarbasis een groot aantal kilometers zodat er een flink milieurendement bereikt wordt bij omschakeling op schonere brandstof. Met name wordt er nauwelijks fijnstof uitgestoten en de NOx-emissie (stikstofoxiden) is bij aardgasvoertuigen veel minder dan bij het gebruik van traditionele brandstoffen. Voor taxibedrijven is het economisch voordeel de belangrijkste prikkel om met aardgastaxi’s te gaan rijden. Het rijden op aardgas is gemiddeld € 0,03 per kilometer goedkoper en bij de circa 100.000 kilometer die taxi’s op jaarbasis rijden, levert dit een aanzienlijke besparing op brandstofkosten op. Daar bovenop komt de gemeentelijke subsidie, die tot €3600 per voertuig kan oplopen.

Schaap-over-de-dam

Uit onderzoek blijkt dat veel taxibedrijven gecharmeerd zijn van ‘groen’ rijden en met name van het rijden op aardgas. Dit vanwege de lage brandstofprijzen. Omdat de bedrijven echter weinig zicht op de onderhoudskosten hebben, durven ze het risico van overschakeling op de schonere brandstof niet aan. Door subsidie te geven wil de gemeente Nijmegen psychologische barrières doorbreken en het één schaap-over-de-dam-effect bereiken. Er is een bedrag van € 100.000 gereserveerd, waarvan de Stadsregio Arnhem Nijmegen vanuit het Eureka programma voor luchtkwaliteit de helft van de kosten voor haar rekening neemt. Hiermee kunnen zo’n veertig auto’s op aardgas gaan rijden. Bedrijven kunnen de subsidie krijgen voor een periode van maximaal vier jaar.

Ervaring
Naast Munckhof hebben ook andere taxibedrijven auto’s op aardgas besteld. In maart rijden er in totaal 16. De ervaringen van Munckhof met de aardgasvoertuigen zijn goed. Het rijgedrag bevalt, het onderhoudsgedrag is niet anders dan bij dieselvoertuigen en de wagens hebben geen last gehad van storingen.
De voertuigen moeten wel wat vaker getankt worden dan de chauffeurs gewend zijn bij de diesels. In de praktijk blijkt dat het eerder tanken gemakkelijker is in te plannen dan de chauffeurs verwacht hadden. Nu zorgen ze er voor dat ze vaker langs het aardgastankstation van Nijol in Bijsterhuizen rijden.

Ook gemeente en bedrijven rijden groen
Het taxiproject staat niet alleen. In Nijmegen rijden de stadsbussen van Breng al ruim een jaar op aardgas. Voor de nieuwe concessie 2013-2023 eist de Stadsregio Arnhem Nijmegen dat de uitstoot door bussen minstens 75 procent lager moet zijn dan de uitstoot van dieselbussen. Dat maakt de kans groot dat de bussen grotendeels op aardgas of zelfs bijna klimaatneutraal op biogas gaan rijden.

Ook de gemeente schakelt haar wagenpark over op aardgas. Op het moment dat de gemeentelijke wagens aan vervanging toe zijn, worden ze opgevolgd door auto’s op aardgas. Er rijden nu ruim twintig gemeentelijke wagens op aardgas. Ook verschillende Nijmeegse bedrijven, zoals de DAR en Cornelissen, hebben voertuigen op aardgas. Daarnaast loopt het project De Groene Hub voor het verduurzamen van goederen- en busvervoer. In dit project zorgen deelnemers uit de regio Arnhem Nijmegen ervoor dat er in de nabije toekomst lokaal opgewekt groen gas gebruikt wordt voor het openbaar vervoer. Daarnaast richten de partners het vervoer naar en binnen Nijmegen slim in. Op 17 november kreeg Nijmegen hiervoor 850.000 euro van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Voor de invulling van duurzame mobiliteit ontving de gemeente Nijmegen, als eerste gemeente, op 11 november al de Lean and Green Award van Connekt. De award geeft aan dat de organisatie vertrouwen heeft dat het Nijmeegs vervoer in 2012 twintig procent minder CO2 uitstoot in 2012 ten opzichte van 2007. Doordat steeds meer bussen en wagens op aardgas overgaan ontstaan er waarschijnlijk snel meer vulpunten in de regio.