Nijmeegse aanpak energiebesparing bij particuliere woningen

energiebesparingNijmegen wil particuliere woningeigenaren stimuleren hun woningen energiezuiniger te maken. Daarvoor ligt nu het plan klaar. Woningeigenaren kunnen zeker 20 procent goedkoper uit zijn bij het treffen van maatregelen. Het college van burgemeester en wethouders wil vooral groepen van bewoners stimuleren om samen te werken voor het energiezuiniger maken van hun woning. In de Weezenhof start een pilot voor 250 woningen.

Het college wil een projectbudget voor eigen initiatieven van groepen woningeigenaren. Daarnaast komt er een premieregeling voor een groot aantal energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van warmtepompen, gevel- en spouwisolatie, dak- en vloerisolatie, raamisolatie en energiezuinige verwarminginstallatie. Particulier eigenaren betalen dan 20 procent minder. Hieraan is een minimaal investeringsbedrag gekoppeld en er komt een maximum aan de te verkrijgen premie. Wie samen met familie of kennissen maatregelen neemt, krijgt nog extra voordeel.

De regeling is gebaseerd op ervaringen in andere steden en voorstellen van de deelnemers aan de werkconferentie ‘Wijken voor Energie’ van januari jl. Belangrijk is dat bewoners zo min mogelijk last hebben van administratieve handelingen en ergens terecht kunnen voor onafhankelijk en deskundig advies. Om dat vlot te laten verlopen kunnen zij een beroep doen op duurzaam punt Het Groene Hert aan de Burchtstraat, waar mensen geholpen worden met subsidieaanvragen en advies krijgen over welke energiemaatregelen mogelijk zijn. Ook is hier informatie over de duurzaamheidlening te krijgen voor de financiering.

In deze coalitieperiode trekt het college in totaal  €2.750.00,00 uit voor deze aanpak. Na informatie aan de gemeenteraad over dit voornemen kan het plan deze zomer worden uitgewerkt.

Tevens wil het college graag investeren in het energiezuinig maken van de eigen gebouwen, zoals het stadhuis en de stadschouwburg. Deze panden hebben nu nog een laag energielabel. Ze reserveert daarom jaarlijks €100.000,- voor de kapitaallasten voor investeringen in energiebesparende maatregelen van het stadhuis en de schouwburg.

Pilot Weezenhof

Vooruitlopend op de aanpak heeft een actieve groep mensen uit wijk Weezenhof zich gemeld met een plan om 200 koopwoningen en 50 huurwoningen energiezuiniger te maken. Te denken valt hierbij aan dak-, muur-, en vloerisolatie, groendaken en dubbelglas. Ze hebben de gemeente om een financiële bijdrage gevraagd, zodat ze tijdens het traject door Het Groene Hert geadviseerd en begeleid kunnen worden. Dit initiatief van onderaf past uitstekend in de genoemde energieaanpak. Het college wil deze initiatieven van koplopers graag ondersteunen. Daarbij kunnen de ervaringen van dit project goed worden gebruikt om de energieaanpak verder uit te werken en de premieregeling te testen.