Nijmegen gaat voor Natuurcentrum Rivieren

natuurcentrumAls het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt komt er een Natuurcentrum Rivieren ten oosten van de Waalbrug, op de grens tussen stad en natuur. De gemeente Nijmegen heeft samen met Staatsbosbeheer, het Natuurmuseum Nijmegen, het Milieu Educatie Centrum Nijmegen en het IVN Rijk van Nijmegen laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een gezamenlijke huisvesting, die allemaal actief zijn op het gebied van natuurbeleving, natuur- en milieueducatie. Daarnaast is onderzocht wat de beste locatie is voor het Natuurcentrum Rivieren.

Het realiseren van een gezamenlijk Natuurcentrum Rivieren biedt volgens alle betrokken partijen meer mogelijkheden om een breed publiek te kunnen bereiken en te vertellen over de bijzondere natuur langs de rivier. Staatsbosbeheer en het Natuurmuseum kunnen gebruik maken van gezamenlijke ruimtes en faciliteiten en alle partijen profiteren van de elkaars activiteiten. MEC en IVN hebben met het bezoekerscentrum een aantrekkelijke uitvalsbasis voor hun educatieve programma’s en excursies. Naast tentoonstellingsruimte en ruimte voor presentaties is het ook de bedoeling dat er een horecavoorziening komt in het gebouw en een winkel waar bijvoorbeeld boeken, kaarten en souvenirs over het gebied gekocht kunnen worden.

Uit de verkenningen blijkt dat de buitendijkse locatie ten oosten van de Waalbrug tot aan ’t Meertje de beste plek is om het bezoekerscentrum te realiseren. Met een deur naar het stadscentrum en een deur naar de Ooij en de Stadswaard, wordt het Natuurcentrum Rivieren letterlijk een poort tussen stad en natuur. Vanuit het centrum kan een verbinding worden gemaakt met de Stadswaard met een voetgangersbrug die ’s avonds en ’s nachts wordt afgesloten.

De locatie ligt bovendien vlakbij andere musea en toeristische voorzieningen en is goed bereikbaar met trein en bus. Voor het ontwerp van het bezoekerscentrum is er de eis dat het een innovatief, klimaatneutraal gebouw wordt. Het gebouw moet zichtbaar zijn vanuit de stad en de Ooijpolder, maar mag tegelijkertijd het uitzicht onder de Waalbrug niet belemmeren

De komende tijd wordt er verder onderzoek gedaan naar de opzet voor concrete realisatie en financiering van het Natuurcentrum Rivieren en moet de eigendomsituatie verder worden uitgewerkt. Vervolgens zal het exploitatievoorstel voorgelegd worden aan de gemeenteraad.