Nijmegen is juist goed op weg met bereikbaarheid

waalsprinter_kleinNijmegen scoort qua bereik­baarheid beter dan Arnhem en zelfs beter dan de gemid­delde stad. Voor GroenLinks-wethouder Jan van der Meer staat vast dat zijn mobiliteitsbeleid werkt. Een ingezonden artikel in De Gelderlander.

Een beter bereikbaar Nijmegen  staat bij veel inwoners bovenaan het verlanglijstje. Dat geldt echter ook voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, en het terugdringen van parkeer- en geluidsoverlast van autoverkeer in de wijken. Dus enerzijds wil de Nijmeegse bevolking automobiliteit de ruimte geven en anderzijds dat de negatieve kanten daarvan worden opgelost. Ga er maar aan staan als wethouder Mobiliteit.

Toch hebben we de afgelopen jaren het nodige bereikt. Zo hebben we de Waalsprinter gerealiseerd, de eerste succesvolle woon-werkpendel in Nederland die forenzen een alternatief biedt voor de file op de Waalbrug. De rijstrookindeling van het Keizer Trajanusplein is verbeterd. Dynamische informatieborden bij Knooppunt Ressen zorgen dat mensen op tijd een keus kunnen maken uit de A50 of de Waalbrug. Met de installatie van nieuwe verkeerslichten die verkeersaanbodafhankelijk werken zijn we erin geslaagd de doorstroming op de Oranjesingel te verbeteren, waardoor er meer verkeer de stad in kan. Daar bovenop is ook nog eens het project Slim Prijzen gekomen waardoor per dag 1.300 deelnemers op een ander tijdstip over de brug gaan of met een ander vervoermiddel reizen. Op dit moment gaat er alles bij elkaar meer verkeer over de brug, hebben we vrijwel geen files meer en dat tijdens wegwerkzaamheden. Iets om trots op te zijn.

Dit is natuurlijk allemaal in afwachting van de nieuwe stadsbrug. Het ontwerp is gekozen, de brug is gegund en eind dit jaar gaat de schop de grond in. In 2013 is de brug gereed. Een jaar later volgt de verdubbeling van de A50 met een nieuwe brug. De bereikbaarheid van de stad is dan op orde. Daarna zorgen de kilometerheffing (met een spitsheffing) en de introductie van een tramsysteem voor een blijvend bereikbare stad.

Andere partijen zijn niet tevreden, het is tenslotte verkiezingstijd. Maar veel alternatieven heeft men niet. Tunnels onder de Oranjesingel en Trajanusplein? Haskoning heeft overtuigend laten zien dat tunnels niets kunnen betekenen voor de bereikbaarheid van de stad. Dat komt omdat de maximumcapaciteit van de Waalbrug zo goed als bereikt is. Er kan geen extra autoverkeer meer over de brug, daar veranderen tunnels niets aan. Wel kunnen tunnels voor linksafslaand verkeer iets doen aan de verkeersveiligheid en het comfort van fietsers die dan gemakkelijker de singel over kunnen steken. Maar aangezien dit soort tunnels tientallen miljoenen kosten adviseert Haskoning om dit niet te doen en vooral te investeren in de doorstroomroute Stadsbrug, Energieweg, Neerbosscheweg, Weg door Jonkerbosch en Grootstalselaan. Deze route moet optimaal worden ingericht met genoeg opstelstroken bij kruispunten, groene golven en eventueel ongelijkvloerse kruisingen. Dat vergt de stad ook een boel investeringsgeld, maar in tegenstelling tot tunnels onder de Oranjesingel, is dat wel nuttig besteed geld. En met de komst van de stadsbrug krijg je sowieso minder verkeer over de Oranjesingel waardoor het comfort voor fietsers als vanzelf verbetert.

Als toppunt van ideeënarmoede komt een aantal partijen weer met het dode paard van de A73.  Doortrekking van de A73 is echter ongewenst; het doorsnijdt open landschap en natuur in Beuningen en Overbetuwe. Het is onnodig; met de stadsbrug  en verbreding van de A50 wordt de bereikbaarheid van de stad al enorm verbeterd. Het is onhaalbaar; Beuningen graaft een diepe recreatieplas en Overbetuwe bouwt een bedrijventerrein op het tracé van de A73. En het is tenslotte onbetaalbaar; het Rijk zal echt niet nog eens een miljard investeren in een nieuwe brug, naast de twee andere op nog geen tien kilometer afstand tussen de A50 en de Waalbrug. Het kwalijke van deze hernieuwde lobby voor de A73 is wel dat dit de lobby voor de tram, waar we ook enkele honderden miljoenen euro’s voor nodig hebben, enorm zal frustreren. Niet verstandig dus.

GroenLinks wordt vaak neergezet als een anti-autopartij. Dat beeld strookt niet met de werkelijkheid. Als wethouder Mobiliteit heb ik mij niet alleen sterk gemaakt voor investeringen in de fietsinfrastructuur, in milieuvriendelijke bussen op aardgas en in gratis openbaar vervoer voor ouderen; ik ging ook voor de bestrijding van de files en de bouw van nieuwe parkeergarages. Ik hoor steeds vaker ondernemers zeggen dat ze beter gevestigd kunnen zijn in Nijmegen dan in Arnhem. De Atlas van Nederlandse gemeenten toont dat ook aan. Als stad scoren we beter op bereikbaarheid dan gemiddeld. Beter dan Arnhem. Alleen het beeld was andersom, maar gelukkig begint dat te kantelen.


Jan van der Meer
Wethouder Mobiliteit en lijsttrekker GroenLinks