Nijmegen mag onteigenen voor aanleg stadsbrugtracé

stadsbrug-nijmegenDe gemeente Nijmegen mag de benodigde percelen en opstallen voor de aanleg van het stadsbrugtracé en het nieuwe bedrijventerrein gaan onteigenen. Dat is besloten door de minister van VROM na bestudering van het bestemmingsplan en de gevolgde procedures. Hiermee blijft het besluit van de gemeenteraad over de onteigening voor de stadsbrug gehandhaafd; de bezwaren zijn verworpen.

Het besluit wil niet zeggen dat de gemeente ook echt alle benodigde gronden gaat onteigenen. De gemeente blijft bereid om met de eigenaren tot overeenstemming te komen over aankoop. Mocht dat niet lukken, dan is onteigening een laatste middel. Onteigening mag overigens pas plaatsvinden op het moment nadat het bestemmingsplan omherroepelijk is. Naar verwachting neemt de Raad van State hierover eind dit jaar een besluit.

Het stadsbrugtracé loopt vanaf de brug via het Industrieplein en de Energieweg naar de Neerbosscheweg. Tussen de stadsbrug en het Industrieplein wordt een nieuwe weg aangelegd.  Omdat hiervoor een deel van het bedrijventerrein Noord en Oostkanaalhavens opnieuw moet worden verkaveld, ontstaat de mogelijkheid om op deze plek een representatief bedrijvenpark te ontwikkelen. De Energieweg wordt opnieuw ingericht en krijgt rotondes ter hoogte van de Neerbosscheweg, de Dr. de Blécourtstraat en de Ambachtsweg.