Nijmegen start aanbesteding klimaatwinkel in binnenstad

logo_ons_groene_hertDe gemeente Nijmegen wil een klimaatwinkel in de binnenstad waar iedereen terecht kan voor informatie over klimaatverandering, duurzaam wonen en energiebesparing. In deze winkel krijgen burgers tips en kunnen ze terecht met vragen over bijvoorbeeld het energiezuinig verbouwen van hun woning. Ook biedt de winkel ondersteuning bij subsidieaanvragen.

De gemeente zoekt via een openbare aanbestedingsprocedure een ondernemer die de klimaatwinkel in de binnenstad wil opzetten. De uren die gemoeid zijn met adviseren van klanten en ondersteuning bij subsidieaanvragen worden ingekocht door de gemeente. De overige inkomsten zal de ondernemer moeten halen uit de verkoop van duurzame producten en het verhuren van winkelruimte aan derde partijen die daar hun groene producten aanbieden. In de aanbesteding stelt de gemeente eisen aan de breedte van het aanbod. Dat betekent dat in de eerste drie jaar de winkel in principe open moet staan voor alle ondernemers die groene producten of diensten aanbieden. Zo wordt voorkomen dat er een ‘monopolist’ ontstaat.

Het energiezuinig maken van woningen is een belangrijke manier om minder energie te verbruiken en de CO2 uitstoot te verlagen.Het draagt zo bij aan de bestrijding van de klimaatverandering. Met de woningcorporaties worden over het energiezuinig maken van hun woningen prestatieafspraken gemaakt. Met particuliere woningeigenaren is dat een stuk moeilijker. Om ook deze groep goed te bedienen wil de gemeente investeren in de klimaatwinkel in de binnenstad van Nijmegen, waar woningeigenaren terecht kunnen voor advies, ondersteuning bij subsidieaanvragen, de gemeentelijke duurzaamheidslening en productinformatie. Ook zijn in de winkel de producten om duurzaam mee te verbouwen daadwerkelijk aanwezig en kunnen deze hier ook direct gekocht of besteld worden.In de praktijk blijken deze producten voor particulieren vaak nog moeilijk vindbaar. In deze klimaatwinkel wil de gemeente ‘groene’ consumenten en producenten bij elkaar brengen.

Uit een businesscase die de gemeente Nijmegen heeft laten opstellen blijkt dat een dergelijke winkel binnen drie jaar op eigen benen kan staan. De gemeentelijke bemoeienis is dus van tijdelijke aard en bedoeld om de markt op dit punt aan te jagen.

De gemeente Nijmegen gaat voor minimaal drie procent energiebesparing per jaar. Voor meer informatie: www.onsgroenehert.nl