Nijmegen start energiebesparende verbouwing stadhuis

stadhuis IOp de Dag van de Duurzaamheid, 10-10, start de verbouwing van het Nijmeegse stadhuis. Met (dak)isolatie, triple glas, zonnepanelen en andere maatregelen. Hiermee zal het f-energielabel van het gemeentehuis veranderen in een b-energielabel en bespaart de gemeente ruim 65.000 euro en 1041 ton CO2 per jaar. De CO2 besparing staat gelijk aan het energieverbruik van 208 woningen.

In totaal investeert de gemeente 990.000 euro in de renovatie van het stadhuis. In het stadhuis wordt gestart met triple glas dat via kranen op de daken wordt geplaatst en via verhuisramen naar binnen gebracht. Het vergroten van de dakisolatie wordt gecombineerd met onderhoud.  Waar de dakbedekking slecht is, wordt deze vervangen. De daken die niet geïsoleerd worden zijn de dakdelen die nu al voorzien zijn van een sedumdak of waar nu al zonnepanelen liggen. Daar is het dak al eerder vervangen.

Na de verduurzaming van het stadhuis volgen andere gemeentelijke gebouwen. Het geld dat bespaard wordt met betere isolatie, HR++-glas, zonnepanelen en andere maatregelen gebruikt de gemeente om meer gebouwen in een betere staat te krijgen en duurzamer te maken. Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit ruim 600 panden, waarvan er zo’n 70 een maatschappelijke functie hebben zoals scholen, sportaccommodaties, wijkcentra en dienstgebouwen. De gemeente Nijmegen verbruikt jaarlijks ca. 27 miljoen kWh aan elektriciteit en ca. 2 miljoen m3 gas. In 2045 wil Nijmegen energieneutraal zijn. Dat betekent dat er in de stad evenveel energie duurzaam wordt opgewekt, als er gebruikt wordt. Met het ‘verduurzamen’ van het eigen vastgoed wil de gemeente voldoen aan Europese regelgeving en het goede voorbeeld geven.

Power2nijmegen
Op 10-10 op de Dag van de Duurzaamheid komen ook de deelnemers aan Power2Nijmegen bij elkaar op een symposium dat mede is georganiseerd door het Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie. Vanaf 15.00 uur zijn er lezingen en workshops in het gebouw van Royal Haskoning voor de deelnemers aan het co-creatieproces waarin sinds 2012 bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en de gemeente samenwerken om van Nijmegen een energieneutrale stad te maken. Centrale themas zijn duurzame energie en hergebruik van grondstoffen. Wethouder Jan van der Meer verricht de aftrap.