Nijmegen wil bouw studentenkamers steunen

studentenkamersGroenLinks-wethouder Jan van der Meer is bereid de bouw van extra studentenkamers te ondersteunen met gemeentelijke middelen. Hij geeft prioriteit aan het aanpakken van de kamernood in Nijmegen.

De bouw van extra kamers dreigt vast te lopen omdat de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SHN) zelf niet over voldoende middelen beschikt. SSHN is op dit moment druk met de bouw en voorbereiding van 1.000 nieuwe studentenkamers. Dat bouwpro­gramma heeft een onrendabele top van 33 miljoen euro.

De gemeenteraad en de studenten­vakbond eisen dat SSHN na die 1.000 kamers nog eens zo’n aantal eenheden erbij bouwt. Wethou­der Van der Meer ziet hiervoor kansen in de periode 2015 – 202o. De SSHN kan die kamers echter niet alleen bouwen. De corporatie zoekt naar financiële partners voor deze bouwopgave. Een bijdra­ge van alleen de gemeente is niet voldoende. De SSHN is daarom in overleg met meer vermogende col­lega- corporaties en de provincie.

Wethouder Van der Meer zoekt de oplossing voor de kamernood niet alleen in nieuwbouw. Hij laat ook een onderzoek instellen naar de mogelijkheden om leegstaande kantoren voor studentenhuisves­ting in te zetten. De studentenvakbond Akku heeft maandag met het college van be­stuur (CvB) van de universiteit ge­sproken over het aanpakken van de kamernood. Het CvB heeft op die bijeenkomst geen concrete toe­zeggingen gedaan. Het gesprek was volgens universiteitswoord­voerder Willem Hooglugt bedoeld om de terecht bezorgde studenten gerust te stellen.

De Akku is op de hoogte gesteld van de inspanning van het universiteitsbestuur. Vol­gens Akkuvoorzitter Kleijne was het een goed gesprek. De Akku blijft echter toch lobbyen bij de ge­meente en SSHN voor een snelle bouw van extra kamers.

Bron: De Gelderlander