Nijmegen wil desnoods zelf gaan bouwen

woningbouwVoor Nijmegen is alles bespreekbaar – inclusief zelf laten bouwen – om de woningbouw gaande te houden. In de gemeente vindt discussie plaats over het zelf financieren of ontwikkelen van de nog te bouwen woningen in de Waalsprong. Een raadsmeerderheid van SP, PvdA en GroenLinks ziet daar wel brood in. Een artikel uit Binnenlands Bestuur.

Uiteraard gaat wethouder Jan van der Meer (Ruimtelijke Ontwikkeling Waalsprong) niet eigenhandig staan metselen. Evenmin is de gemeente van plan een bouwbedrijf te starten om daadwerkelijk zelf te bouwen. Maar andere varianten komen wel op tafel: van zelf financieren of garant staan tot een gemeentelijke ontwikkelbedrijf dat opdracht geeft voor huizenbouw. Ook wordt gedacht aan stimulering van particulier opdrachtgeverschap en aan goedkope koopwoningen, waar eigenaren zelf het laatste werk kunnen verrichten.

Alles is reëel

‘Zelf’ bouwen in tijden die ook voor de gemeente krap zijn, is dat reëel? ‘Alles is reëel in het licht van het perspectief dat de bouw volledig stilvalt’, zegt Van der Meer. Want daar komt het langzamerhand op neer. Ontwikkelaars waren al huiverig, nu hebben ook woningcorporaties de ‘genadeslag’ gekregen door de verhuurdersheffing die is afgesproken in het regeerakkoord. En: ‘Als gemeente komen we nog altijd makkelijker aan financiering dan corporaties en ontwikkelaars.’

Corporaties bouwden nog 60 procent

De meeste bouwwerkzaamheden die nog liepen, zijn van corporaties, zegt Van der Meer. Zij leverden dit jaar meer dan zestig procent van de 1300 nieuwe woningen op. ‘Die kraan wordt ook dichtgedraaid als corporaties geen geld meer hebben voor investeringen. Als alles stagneert, moeten we zelf aan de slag. We moeten wel iets, want de Nijmeegse bevolking groeit. Wij hebben tot 2020 behoefte aan jaarlijks duizend woningen erbij.’

Waalsprong en Waalfront

In De Waalsprong, aan de overkant van de Waal, wil Nijmegen 12 duizend woningen bouwen. De gemeente is al sinds 1997 met de plannen bezig. Drieduizend woningen zijn inmiddels gerealiseerd. En dan ligt er nog een opgave voor Waalfront, 2500 woningen aan de westkant van de binnenstad. Al die geplande woningen móeten er komen, stelt de gemeente op grond van de bevolkingsgroei.

Grondaankopen terugverdienen

Voor De Waalsprong is Nijmegen nog in gesprek met marktpartijen over de publiek-private samenwerking. Maar voor het geval de ontwikkelaars zich uit de plannen terugtrekken, gaat Nijmegen de mogelijkheden bekijken om zelf de woningmarkt uit het slop te trekken en de grondaankopen terug te verdienen.