Nijmegen wint P-Nuts Awards!

Zeven-heuvelenDe Nijmeegse projecten van de Zevenheuvelenloop en Power2Nijmegen hebben een P-Nuts Award gewonnen.  Deze awards worden uitgereikt aan de voorlopers en koplopers op het gebied van lokale duurzame energie. Power2Nijmegen heeft de P-Nuts voor de mooiste overheids/instellingen initiatief gewonnen. De Zevenheuvelenloop met haar project zonnepanelen voor scholen heeft de Rabobank mooiste burgerinitiatief-prijs gekregen.

In totaal waren er zo’n 60 inzendingen voor de P-NUTS Awards 2013 die van initiatiefnemers uit heel Nederland kwamen. Naast de vele burgerinitiatieven waren er ook veel nieuwe ondernemersinzendingen voor de P-NUTS Awards en veel samenwerkingen tussen overheid, ondernemers en burgers. De jury, onder leiding van juryvoorzitters Jacqueline Cramer (hoogleraar Duurzaam Innoveren Universiteit Utrecht) en Marjan Minnesma (directeur Urgenda) nomineerde 15 initiatieven. Power2Nijmegen stond voor twee categoriën genomineerd: naast het mooiste overheids/instellingen initiatief maakte Power2Nijmegen kans op de HIER opgewekt Kennisdelen Award.

Power2Nijmegen maakt van Nijmegen energieneutrale stad

Ruim 180 deelnemers aan Power2Nijmegen hebben zich het afgelopen jaar het hoofd gebroken over het omvormen van Nijmegen in een energieneutrale stad. Een stad die in 2045 minstens zoveel energie opwekt, als gebruikt. En het kan! Maar dan moet er wel veel gebeuren.

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijven werkten mee aan het co-creatie project Power2Nijmegen. De resultaten van alle brainstorms zijn gevangen in een speciale kaart die de duurzame kansen showt op het gebied van zon, wind, warmte, onderwijs en nog veel meer.

Er ontstonden slimme verbanden tussen bedrijven en instellingen en er kwamen veel frisse ideeën uit, zoals een innovatieve windturbine die als een vlieger in de lucht zweeft, optimalisering van het Warmtenet, een ‘besparingsmenukaart’ voor bedrijven, windmolens op meerdere plekken in de stad, scholen als boegbeeld voor duurzaamheid, optimale biomassa benutting, een stoomleiding door TPN-West en een zonne-energieatlas om te kijken welke daken geschikt zijn voor zonne-panelen.

Royal Haskoning DHV werkte de bijdragen van de werkgroepen verder uit tot een routekaart ‘Nijmegen energieneutraal 2045’ waarin staat beschreven welke stappen we moeten nemen om in 2045 energieneutraal te zijn. De projecten komen nu in de uitvoeringsfase en een deel is al gerealiseerd, zoals de zonnekrachtkaart waarop inwoners van Nijmegen kunnen zien of hun dak geschikt is voor zonnepanelen.

Zonnepanelen met hulp van Zevenheuvelenloop voor basisschool NSV2

Soms leidt een klein duwtje tot een kettingreactie aan duurzame initiatieven en bewustwording bij jong en oud. De Zevenheuvelenloop wil het meest duurzame loopevenement van Nederland zijn, biedt deelnemers een treinkaartje aan en legt een heffing op aan mensen die toch met de auto komen. Deze heffingen samen leveren €100.000,- op en dit geld gaat naar lokale (basis)scholen die zonnepanelen op hun dak willen. De ouders van NSV2 hadden al bij de directie aangeklopt voor zonnepanelen en nu werd dit bereikbaar. Dit stimuleerde leerkrachten en kinderen om het resterende geld met allerlei creatieve acties bij elkaar te brengen (sponsorloop, uitgave van zonnecertificaten, door de kinderen zelf verkocht). Het geld dat de school bespaart op de energierekening wordt weer in de school geïnvesteerd: leerlingen krijgen les in duurzaamheid, gaan zelf op onderzoek in de school, komen met voorstellen die nu ook uitgevoerd kunnen worden. Kinderen komen enthousiast thuis en trekken ook hun ouders mee, door thuis te wijzen op mogelijkheden voor energiebesparing. Ouders, leerlingen en leerkrachten worden ambassadeurs en gaan tijdens studiemiddagen andere scholen inspireren, Haskoning maakt een rekenmodel en het Milieueducatiecentrum komt met een aansluitend programma. Een duurzaam intiatief leidt tot een hele serie nieuwe initiatieven!

Kijk ook op: www.power2nijmegen.com en www.zonopschoolnsv2.nl en www.zevenheuvelenloop.nl