Blog

You are here:

Nieuwe inrichting Energieweg respecteert woongenot in de wijk

groen-langs-de-energiewegNijmegen is rondom de Waal volop in ontwikkeling. Wegen en bruggen zijn daarin cruciale schakels. De nieuwe stadsbrug De Oversteek krijgt steeds meer vorm; in de uiterwaarden verrijzen inmiddels de aanbruggen. In november 2013 moet de brug zijn opgeleverd en voor die tijd moet ook de toeleidende infrastructuur zijn gerealiseerd. Dan hebben we het vooral over het splitsingspunt bij Station Lent en de ombouw van de Energieweg. Al deze werkzaamheden zorgen voor een goede bereikbaarheid van Nijmegen in de toekomst en voor een betere verbinding van de twee Nijmeegse Waaloevers. Een ingezonden artikel in De Gelderlander.

Lees verder

21 april: Woonbeurs Nijmegen, voor kopers en huurders

starters2De gemeente Nijmegen organiseert op zaterdag 21 april een woonbeurs voor mensen die een huur- of koopwoning zoeken. Tussen 11.00 en 15.00 uur is iedereen welkom in de Stadsschouwburg. Ontwikkelaars, woningcorporaties en makelaars tonen er hun woningaanbod. Er is speciale aandacht voor starters op de woningmarkt. Zo presenteert de gemeente de nieuwe starterslening.

Lees verder

Woningbouw tot 2020: prioriteit aan Waalsprong, Waalfront en Spoorzone

woningbouwOmdat de situatie op de woningmarkt door de crisis sterk is veranderd, heeft de gemeente Nijmegen het woningbouwprogramma voor de komende jaren nog eens goed onder de loep genomen. Belangrijkste conclusie is dat er in Nijmegen nog veel vraag is naar woningen, dat er ook nog genoeg bouwplannen zijn, maar dat er goed bekeken moet worden of de juiste woningen op de juiste plek gebouwd worden. Nijmegen geeft prioriteit aan het afbouwen van de Waalsprong, het Waalfront en de oostkant van de Spoorzone, en staat meer terughoudend tegenover bouwen in de bestaande stad.

Lees verder

Nog 10 procent energiewinst te behalen bij zorginstellingen

spaarlampBij controle van 29 zorginstellingen is geconstateerd dat er nog 10 procent energie kan worden bespaard. Met die hoeveelheid kunnen 475 huishoudens jaarlijks van energie worden voorzien. De gemeente controleert elk jaar specifieke bedrijfstakken op het doorvoeren van energiebesparende maatregelen die in vijf jaar terug te verdienen zijn. In 2011 stond de zorgsector centraal. In 2012 is de handhaving gericht op grote kantoren, scholen en groothandel.

Lees verder