Blog

You are here:

Grote behoefte aan stedelijk wonen in Nijmegen

woningbouwIn Nijmegen is tot 2020 vooral vraag naar woningen in centrumstedelijke woongebieden. Behalve de binnenstad en de direct omliggende wijken, kunnen ook de geplande wijken Citadel en Waalfront in die behoefte voorzien. Dit blijkt uit de ‘Woonverkenning 2010-2011’, die het college van B&W heeft vastgesteld.

Lees verder

Nijmegen wil een duurzame en energiezuinige stad zijn

zonneboomNijmegen is in 2045 een stad die in zijn eigen energiebehoefte voorziet. Dat is het streven van het college, verwoord in de Duurzaamheidsagenda 2011-2015. De Duurzaamheidsagenda vormt de basis voor de verdere uitwerking van het stedelijke duurzaamheidsbeleid. Energiebesparing en duurzame energie zijn de leidraad en iedereen in de stad kan meewerken aan  de lange termijn energievisie. Inzetten op duurzaamheid is tegelijk een belangrijke kans voor economische groei.

Lees verder

Start nieuwbouw Waalfront komt als geroepen

handelskadeUit onderzoek van de gemeente blijkt dat er in Nijmegen een opvallend grote vraag is naar centrumstedelijke wooncomplexen. De aangekondigde bouw van 540 wooneenheden aan de Waalhaven in Nijmegen-West, fase één van het Waalfrontplan, komt volgens GroenLinks-wethouder Jan van der Meer dan ook als geroepen. Met name meer (werkende) jongeren willen steeds vaker in het centrum of dicht bij het centrum wonen, meldt Van der Meer.

Lees verder

‘Huurwoningen beter presenteren’

huurwoningCorporaties moeten hun vrijkomende huurwoningen veel beter gaan presenteren aan woningzoekenden. Daarvoor pleit de Nijmeegse GroenLinks-wethouder Jan van der Meer. Hij stelt dat corporaties nog heel wat kunnen leren van de koopsite Funda. nl. Daarop staan vaak vele foto’s van de koopwo­ning, zijn alle kenmerken te vin­den en informatie over de woon­omgeving.

Lees verder