Blog

You are here:

Waarom de petitie van SP over Heumensoord misleidend is

heumensoordEr lopen twee zaken rondom Heumensoord die de SP met elkaar aan het verknopen is; het project Heiderijk en de verkoop van het bos aan Vitens/Natuurmonumenten zoals we dat hebben vastgelegd in het coalitieakkoord. De SP was altijd al tegen verkoop aan Natuurmonumenten maar men had daar niet zoveel argumenten voor. Nu denken ze middels het project Heiderijk wel hét argument in huis te hebben tegen de verkoop. Maar beide zaken hebben niets met elkaar te maken. Bovendien is de petitie die de SP momenteel heeft lopen misleidend. Waar gaat het om?

Lees verder

Blog: Tijd voor nieuwe energie en mediterraans bouwen

zonnepaneel_313661bIn 2050 is de olie op, in 2070 komt een einde aan aardgas. Is dat erg? Hoeft niet, als we ons daar  maar op voorbereiden. Hebben we genoeg alternatieven? Jazeker: aardwarmte, restwarmte, biogas, zonnekracht en windenergie. Komt het van de grond? Nee, helaas nog veel te weinig. Mijn drijfveer als wethouder voor Klimaat & Energie is dan ook om in Nijmegen de switsch naar nieuwe vormen van energie in een hogere versnelling te krijgen. Omdat ik sinds kort ook de ruimtelijke ontwikkeling in de Waalsprong en Wonen in mijn portefeuille heb kan ik mooi verbindingen leggen tussen bouwen, volkshuisvesting en milieu. Het motto van het coalitieakkoord is daar trouwens ook heel helder in, we gaan ‘werken aan een duurzame toekomst’.

Lees verder