Blog

You are here:

Impuls voor warmtenet in regio Arnhem-Nijmegen

Warmtenet2

De regio Arnhem-Nijmegen wil meer snelheid bij het uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving door huishoudens aan te sluiten op het warmtenet. Per 1 januari 2017 start hiervoor Jan van der Meer als warmteregisseur. Hij gaat vraag en aanbod van warmte in kaart brengen, een verduurzamingsstrategie van de warmtebronnen opstellen, aan de slag met gemeentelijke warmtetransitieplannen en werken aan het creëren van een aantrekkelijk aanbod voor de afnemers van warmte. Ook zal hij een bijdrage leveren aan andere alternatieven voor aardgas.

Lees verder