Blog

You are here:

Nieuwe impuls voor lobby nachttrein naar Nijmegen

nachttrein_largeDe lobby van Nijme­gen en Arnhem om de regio aan te sluiten op het nachtnet van de NS heeft een nieuwe impuls gekre­gen. Nijmegen weet zich opeens ge­steund door de provincie Noord-Brabant. Het provinciebe­stuur gaat er in Gelderland voor pleiten dat Nijmegen wordt aange­sloten op het Brabantse nachtnet. Bovendien gaat NS volgens de Nij­meegse GroenLinks-wethouder Jan van der Meer op zijn verzoek alvast bestu­deren of aansluiting van deze re­gio op het nachtnet technisch mo­gelijk is en wat dat gaat kosten.

Lees verder

P+R Waalsprinter ruim drie keer zo groot

ovatonde_4_mei_2009De uitbreiding van de P+R Waalsprinter is klaar en opent op 12 mei. Het transferium aan de Ovatonde is ruim drie keer zo groot geworden. Er is nu plaats voor 770 auto’s. Van te voren waren het er 220. Door de uitbreiding is de P+R beter toegerust op de groeiende vraag naar de Waalsprinter, de pendelbus tussen de Ovatonde en Nijmegen.

Lees verder

Veiligheid op 50 km-wegen krijgt prioriteit

verkeersveiligheid2De verkeersveiligheid op de 50-kilometerwegen in de stad krijgt de komende jaren meer prioriteit van de gemeente. Nage­noeg alle verkeersongevallen waar­bij slachtoffers te betreuren zijn, vinden plaats op die wegen. De laatste jaren daalt het aantal ver­keersslachtoffers in Nijmegen vrij­wel niet meer, het aantal blijft schommelen rond 265 per jaar. Wethouder Jan van der Meer vindt het daarom tijd voor acties.

Lees verder

1500 energiebesparingsadviezen voor lage inkomens

energiebesparing-minimaEen ouder van de basisschool Groot Nijeveld krijgt het 1500ste energiebesparingspakket van de gemeente Nijmegen. Met deze tips en spullen valt de energierekening van een huishouden al snel tientallen euro’s per jaar lager uit. Vrijdagochtend 17 april bezoekt GroenLinks-wethouder Jan van der Meer het maandelijks koffieuurtje in de Openwijkschool Groot Nijeveld. Deelnemers krijgen een groepsinstructie ‘Energie besparen, snel verdiend’ en een grote Groene-Hert-taart.

Lees verder