Parkeerproef ondernemers bij ROC kan na de zomer starten

rocDe gemeente Nijmegen werkt mee aan het initiatief van Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen om binnenstadsondernemers met een 7-daagse parkeervergunning hun auto op koopavond, zaterdag en koopzondag bij het ROC Nijmegen te laten parkeren. Gebruik van het parkeerterrein van het ROC kan op piekmomenten circa 100 extra parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad creëren. In eerste instantie gaat het om een proef van een jaar.

Stichting Binnenstadsmanagement heeft in april 2009 bij de gemeente het idee geopperd om het parkeerterrein achter het ROC in te zetten voor het parkeren van zakelijke vergunninghouders op koopavond, zaterdag en koopzondag. Het parkeerterrein van deze onderwijsinstelling staat op deze momenten grotendeels leeg.

De gemeente vindt dit een sympathiek plan. Omdat het bestemmingsplan echter niet toestaat dat het ROC zijn parkeerplaats aan derden verhuurt, moest eerst onderzocht worden hoe het idee toch gerealiseerd kon worden. Op basis van dit wensenpakket heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een procedure te starten in het kader van de wet op de Ruimtelijke Ordening. Deze procedure is nodig om een tijdelijke ontheffing van 5 jaar te verlenen op het vigerende bestemmingsplan. Als alles volgens plan verloopt, kan het ROC direct na de zomer zijn parkeerterrein openstellen voor externe gebruikers. In eerste instantie gaat het daarbij om zakelijke vergunninghouders uit parkeergebied C en D, die een zevendaagse vergunning hebben. Het gaat hierbij om circa 100 ondernemers. Zij krijgen het aanbod om op de piekmomenten gebruik te maken van de parkeerplaatsen bij het ROC.

Als de betreffende vergunninghouders en het ROC Nijmegen tot een akkoord zijn gekomen over het gebruik van het parkeerterrein dan zal de gemeente vanaf 1 oktober de 7-daagse parkeervergunningen van deze ondernemers omzetten in een goedkopere 5-daagse vergunning. De Stichting Binnenstadsmanagement zal een coördinerende rol in dit traject spelen.

In eerste instantie gaat het om een pilot van één jaar. Daarna vindt een evaluatie plaats waarna een besluit genomen over de voortzetting.