Power2Nijmegen: op weg naar een energieneutrale stad in 2045

windmolens-met-regenboogNijmegen heeft de ambitie om in 2045 zelfvoorzienend te zijn in zijn energieverbruik. Daarom start de gemeente de komende maanden het co-creatieproces ‘Power2Nijmegen’, samen met bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en andere deskundigen in de stad. De gemeente vraagt de partijen om op zoek te gaan naar manieren om er voor te zorgen dat Nijmegen in 2045 ongeveer 50 procent minder energie gebruikt en de rest van zijn energie uit duurzame bronnen opwekt.

Nijmegen streeft er naar om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Dit is een van de hoofddoelen van de Duurzaamheidsagenda van de gemeente uit 2011. Want fossiele brandstoffen raken de komende decennia steeds verder uitgeput. Daardoor wordt lokale opwekking van duurzame energie steeds belangrijker. Omdat duurzame energie steeds rendabeler wordt, ontstaan vanuit de markt en bij particulieren al steeds meer (collectieve) initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking. De rol van de gemeente verschuift daarmee van een initiërende, naar een meer faciliterende en voorwaardenscheppende rol.

Nieuw is een proces van co-creatie waarbij overheid, particulieren en de markt gezamenlijk werken aan een transitie van fossiele naar duurzame energie. Met dit proces hoopt de gemeente de kennis en creativiteit in de stad te ontsluiten en bundelen, en daarmee ook (economische) kansen te creëren. Het doel van Power2Nijmegen is een ‘routekaart’ naar een energieneutrale stad in 2045, die nog dit jaar de basis vormt voor een nieuw gemeentelijk Uitvoeringsprogramma Energie.

Bij Power2Nijmegen is het de bedoeling dat stakeholders een thema of vraagstuk adopteren en dit binnen deze periode samen met andere belanghebbenden, betrokkenen en hun achterban gaan uitwerken. Tot aan de zomer zijn zo meerdere werkgroepen met verschillende thema’s parallel aan het werk. Enkele voorbeelden hiervan: woningcorporaties kunnen praten over verdere energiebesparing na 2020, zonne-energiebedrijven over nieuwe kansen voor vermarkting, en de gemeente kan met buurgemeenten een plan maken voor energieneutrale overheidsgebouwen.

De discussiethema’s en vorderingen van de werkgroepen zijn straks online te volgen op een nog te openen digitaal NING-platform. Ook worden sociale media ingezet om de discussies en de inventarisatie van ideeën te verbreden naar andere belangstellenden in de stad.

De aftrap van het project Power2Nijmegen is op 3 april om 20.00 uur in het Duurzaamheidscafé in LUX.