Proef Slim Prijzen op Waalbrug verlengd tot juli 2010

waalbrug_882994bDe proef met Slim Prijzen op de Prins Mauritssingel in Nijmegen wordt verlengd tot juli 2010. Een besluit van het college van burgemeester en wethouders over een gemeentelijke bijdrage aan het project maakt dit mogelijk. Het project van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, waarbij de deelnemers een beloning krijgen voor het mijden van de ochtend- en avondspits, draagt bij aan het beperken van verkeersoverlast tijdens de ombouw van de A325 naar Prins Mauritssingel. De proef is daarom verlengd tot het einde van deze werkzaamheden.

In augustus 2009 is gestart met de ombouw van de A325 naar de Prins Mauritssingel. Om de overlast voor het verkeer te beperken zijn de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het Rijk gelijktijdig een proef gestart met Slim Prijzen. Deze proef is een van de pilots in het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit, het Rijksproject dat moet leiden tot de invoering van een kilometerprijs. Aanvankelijk zou Slim Prijzen pas in 2010 beginnen, maar in verband met de werkzaamheden aan de Prins Mauritssingel is op verzoek van de gemeente Nijmegen de start van het project naar voren gehaald.

De huidige proef loopt echter af op 18 december. Gezien de goede resultaten (gemiddeld 1400 spitsmijdingen per dag en een vermindering van de filedruk voor de Waalbrug) heeft het Nijmeegse college van b & w besloten om bij te dragen aan verlenging van Slim Prijzen op de Prins Mauritssingel tot juli 2010. Naast Slim Prijzen draagt overigens ook een aantal andere maatregelen uit het Fileplan Waalbrug bij aan het terugdringen van de files op de Waalbrug:

1) Sinds dit najaar is het mogelijk om te variƫren met de tijd dat de verkeerslichten op het Keizer Traianusplein, de Oranjesingel en de wegen die daarop aansluiten op groen staan. Dit systeem werkt voertuigafhankelijk: hoe meer verkeersaanbod, hoe langer de groentijd.

2) De gestaag doorgroeiende belangstelling voor de Waalsprinter.

3) Aanpassing van de belijning op het Keizer Traianusplein in april 2009. Hierdoor is een extra rijstrook gecreƫerd voor verkeer dat richting Beek-Ubbergen-Kleve moet. Dit leidt tot meer ruimte voor het verkeer dat op de Waalbrug rechtdoor richting het Keizer Traianusplein moet.

4) Informatiepanelen langs de A325 en A15. Deze bieden sinds mei 2009 automobilisten betere en actuele informatie over de reistijd naar Nijmegen via de A325 en A50. Dit systeem maakt veel weggebruikers duidelijk dat de A50 vaak een snellere route richting Nijmegen is dan de A325.

Daarnaast is de filedruk ook afgenomen als gevolg van de verlaging van de maximum snelheid op de Prins Mauritssingel naar 50 kilometer per uur. Hierdoor ontstaat een rustiger verkeersbeeld (minder inhaalbewegingen, minder abrupt remmen) en wordt de beschikbare capaciteit van de weg optimaler benut.

SlimPrijzen is een project dat financieel gezien voor 75% door het Rijk wordt gedragen. De andere partijen die een aandeel leveren zijn de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeente Nijmegen. De bijdrage van de gemeente voor voortzetting van de proef bestaat deels uit reeds gepleegde investeringen in het kader van Dynamisch Verkeersmanagement aan de Prins Mauritssingel.