Regels voor kamerverhuur eenvoudiger

kamerverhuur-iVoor kamerbewoning in eengezinswoningen boven €172.000 is veelal geen vergunning meer nodig. In het stadscentrum mag woonruimte worden ingezet voor de vestiging van een hotel, pension of bed&breakfast. Dat heeft het college van B&W besloten.

Tot nu toe was voor elke omzetting van een bestaande woonruimte in een kamerbewoning een vergunning nodig. In het vervolg is er alleen een omzettingsvergunning nodig indien er sprake is van bewoning door 5 of meer personen, die geen gezin vormen. Met deze verandering wil het stadsbestuur de mogelijkheden voor studentenhuisvesting verbeteren. Overigens blijven de eisen van brandveiligheid uit het Gebruiksbesluit wel van toepassing.

In de nieuwe regels is tevens opgenomen dat burgemeester en wethouders, in geval van ontoelaatbare overlast door kamerbewoning, wijken aan kunnen wijzen waar kamerbewoning beperkt wordt. Het aanwijzen van een wijk wordt op dit moment, gezien het aantal en type klachten, ongewenst geacht. In geval van overlast door kamerbewoning kunnen individuele vergunningen wel beperkt of ingetrokken worden.

De verruiming van de mogelijkheden voor omvorming naar kamerbewoning mag niet ten koste gaan van de kansen op een koopwoning voor jonge startende gezinnen. Daarom zullen burgemeester en wethouders geen nieuwe kamerverhuurvergunning verlenen voor goedkope eengezinswoningen tot een WOZ-waarde van €172.000 (prijspeil 2011).

In de nieuwe beleidsregels is tevens opgenomen dat het onttrekken van woonruimte ten behoeve van de vestiging van een hotel, pension of bed&breakfast in het stadscentrum voortaan wordt toegestaan. Er is in Nijmegen ruimte voor uitbreiding van hotelaanbod en bovendien leidt de vestiging van een hotel, pension of bed&breakfast tot verbetering van de leefbaarheid en herbergzaamheid in het centrum.

In het stadscentrum heeft de eerste verdieping boven horecavestigingen dikwijls een woonbestemming. In sommige gevallen is een woonfunctie daar redelijkerwijs niet haalbaar. In die situatie willen burgemeester en wethouders toestaan dat de ondernemer die gaat gebruiken voor toilet, opslag en kantoorfunctie.