Regionaal groen gas voor regionaal busvervoer

aardgasbus-grootVervoersbedrijf Hermes en energieproducent Afvalwerking Regio Nijmegen (ARN) hebben overeenstemming bereikt over de prijs van zgn. groengascertificaten. Daarmee koopt de vervoerder groen gas in voor het regionale openbare busvervoer. Dat betekent dat de bussen in de regio Arnhem-Nijmegen met ingang van de nieuwe tienjarige concessieperiode (9 december 2012 t/m december 2022) op regionaal geproduceerd groen gas rijden.  Dit is uniek in Nederland.

Juli  2011 werd het  openbaar vervoer  (OV) in de regio Arnhem-Nijmegen gegund aan Hermes. De Stadsregio Arnhem Nijmegen had als verantwoordelijke opdrachtgever een aantal eisen in het bestek opgenomen, waaronder de optie om geen fossiele brandstoffen en 75% minder CO2-uitstoot t.o.v. fossiele brandstoffen voor het vervoer te gebruiken. 

Kees Luesink is namens de stadsregio verantwoordelijk voor het OV en juicht over het onderhandelingsresultaat tussen Hermes en ARN. “We zijn erg tevreden over de manier waarop Hermes met de aankoop van regionale groengascertificaten invulling geeft aan de eisen uit het bestek. Onze bussen rijden straks op gas dat uit het GFT-afval van onze eigen huishoudens komt, mooier kan ik het mij niet voorstellen.”

Zeer schoon regionaal OV
Niet alleen rijden de bussen in de regio Arnhem-Nijmegen straks op regionaal geproduceerd groen gas, Hermes gaat ook met de nieuwste en schoonste dieseltreinen rijden, de zogenaamde GTW van Stadler, en in Arnhem rijden de emissie-loze trolleybussen. Met 218 groengasbussen en 45 trolleybussen op groene elektriciteit heeft de regio Arnhem-Nijmegen de meeste bussen op groene energie van Nederland.

Rijden op eigen bananenschillen
Bij energieproducent ARN BV in Weurt wordt hard gewerkt aan de bouw van een vergistingsinstallatie voor GFT-afval. In de vergistingsinstallatie wordt binnenkort al het GFT-afval uit de regio Nijmegen verwerkt tot groen gas. Wethouder Marcel Thijsen (gemeente Wijchen) maakte zich namens de MARN-gemeenten  in 2011 al sterk voor de gezamenlijke en duurzame verwerking van het GFT-afval afkomstig van de MARN-gemeenten. Thijsen: “Dit collectieve contract met de deelnemende gemeenten betekent voor de ARN een gegarandeerde aanvoer van groenafval. Op hun beurt levert het de gemeenten lagere verwerkingstarieven voor hun GFT-afval op.”

Koppeling van vraag en aanbod van groen gas
Achter de schermen is ook vanuit het IKS-project  De Groene Hub hard gewerkt aan de totstandkoming van de duurzame concessie in de regio Arnhem Nijmegen. De Groene Hub is een van de projecten van De Groene Kracht, de regionale energie- en klimaatagenda in de regio Arnhem Nijmegen. In dit project probeert de gemeente Nijmegen samen met regionale partners om producenten en afnemers van groen gas aan elkaar te koppelen. Hieruit kunnen rendabele businesscases ontstaan, met als doel een groengasmarkt die zichzelf overeind kan houden.

Stabiele markt
De nieuwe concessie voor het OV in de Stadsregio Arnhem Nijmegen is een goed voorbeeld van zo’n businesscase.  Met de bouw van vergistingsinstallaties, de inzameling van biomassa reststromen en de investering in kennisontwikkeling en innovatie vormt de duurzame concessie een stimulans voor de regionale economie in de regio Arnhem-Nijmegen. Door op deze manier een gesloten keten van restafvalstromen en groene brandstoffen voor mobiliteit te creëren leveren de samenwerkende partijen een bijdrage aan een duurzame regionale economie.

7 kilo GFT-afval is goed voor 1 km met de bus
Jan van der Meer is vanuit De Groene Hub de aanjager geweest van het rijden op GFT-afval van eigen bodem: “De vergroening van het openbaar vervoer is een belangrijke stap op weg naar een schonere leefomgeving, minder uitstoot van broeikasgassen, een zekere energievoorziening en een sterkere regionale economie. Complimenten aan de marktpartijen die zich mede hebben ingezet voor de realisatie van deze ambitie.”