Rioolheffing weer tientjes omlaag

rioolDe rioolheffing in Nijmegen gaat in 2010 op­nieuw omlaag. Dit jaar daalden de rioollasten al met ruim 30 euro (naar 195 euro gemiddeld per huis­houden). „Volgend jaar gaat het wederom om een daling van enke­le tientjes”, zegt milieuwethouder Jan van der Meer (GroenLinks). Onder meer omdat de rioolheffing in Nijmegen deels via de ozb wordt geheven – die gekoppeld is aan de waarde van een woning – „kan het bedrag per huishouden wel wat verschillen”.

Voor de duidelijkheid: Nijmegen is een van de weinige gemeenten waar alleen huiseigenaren en be­drijven rioolheffing betalen. Huur­ders zijn gevrijwaard. Als de daling van 2010 een feit is geworden, kruipt Nijmegen dichterbij het rioollastenniveau dat gemiddeld in Nederland wordt geheven (135 eu­ro per jaar).

Volgens wethouder Van der Meer is dat allemaal mogelijk dankzij een enorme meevaller. „Het komt erop neer dat ons rioolstelsel er veel beter bijligt dan we dachten. Dankzij rioolinspecties hebben we inmiddels een goed beeld van 60 procent van de 700 kilometer riool­buizen in de stad. Waar we aan­vankelijk rekening hielden met het vervangen van 10 kilometer riool per jaar – oplopend tot wel 13 kilo­meter per jaar – blijkt dat bij nader inzien niet nodig: we kunnen vol­staan met het vervangen van 3 ki­lometer rioolbuis per jaar. Verder volstaat reparatie of renovatie.”

In dat laatste geval wordt gebruik gemaakt van een relatief nieuwe techniek, waarbij een kunststof harslaag in de buis wordt aange­bracht.

Een andere reden die verlaging van de Nijmeegse rioollasten mo­gelijk maakt, is het feit dat niet meer uit wordt gegaan van een vas­te levensduur (ongeveer 70 jaar) van de rioolbuizen, maar van de ‘reële levensduur’. „We zien bij­voorbeeld dat buizen van vóór 1900 vaak nog prima zijn”, aldus wethouder Van der Meer.

Nog een factor die meespeelt: er hoeft veel minder regenwater te worden afgekoppeld van het riool­stelsel dan was voorzien. Dat is het voorkomen dat het relatief schone regenwater via regenpijp en straat­put in het vieze riool belandt. Daarvoor worden zowel per huis als per straat of wijk grindkoffers of waterbekkens aangelegd: plek­ken waar het hemelwater gewoon de grond of een vijver in loopt. Een milieuvriendelijke, maar dure methode. Lang niet overal nodig, zegt de wethouder nu. Reden: het zandfilter bij de waterzuivering in Weurt werkt zó goed, dat de nood­zaak voor andere milieumaatrege­len ( lees: het afkoppelen) goed­deels wegvalt. „ Al met al gaan we er nu vanuit dat we de rioollasten ook na 2010 op een vrij stabiel peil kunnen houden.” In ieder geval de komende zes jaar, en waarschijn­lijk nog veel langer.

Bron: De Gelderlander