Ruim 800 Nijmegenaren profiteren van Nijmeegse Energieaanpak

energiebesparing2Het dak isoleren, zonnepanelen op de daken, vloerisolatie, isolerend glas. Ruim 800 Nijmeegse woningeigenaren besloten het afgelopen jaar maatregelen uit te voeren die goed zijn voor het milieu en op termijn geld schelen in de eigen portemonnee. De gemeente hielp een handje mee en stelde in 2012 geld beschikbaar voor deze maatregelen. De verwachting is dat ook volgend jaar veel mensen op deze manier gestimuleerd worden om hun huis energiezuiniger te maken.

De energieaanpak is een succes. Na de evaluatie van het eerste jaar blijkt dat het doel van de regeling ruimschoots gehaald wordt. Doel was dat er per jaar minimaal 450 woningen van particuliere eigenaren energiezuiniger worden. Vanaf het begin van de regeling (oktober 2011) tot nu zijn er ruim 800 aanvragen goedgekeurd. De aanvragers hebben gezamenlijk tot en met 31 oktober 2012 voor €691.000,- subsidie aangevraagd, wat goed is voor €4.300.000 aan investeringen.

Wethouder Jan van der Meer is blij verrast door de forse bedragen die Nijmegenaren in hun huis willen steken: “Door de extra investeringen, die we met de energieaanpak stimuleren, wordt de stad minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en krijgt ook de Nijmeegse economie een stevige impuls. Ruim de helft van alle energiemaatregelen is namelijk uitgevoerd door Nijmeegse (bouw)bedrijven.”

Particulier en samen
De Energieaanpak is een premieregeling voor energiebesparende maatregelen. Particuliere woningeigenaren krijgen 20 procent premie op de investeringskosten van de maatregelen met een maximum van €1.000,-. Om een collectieve aanpak te stimuleren krijgen woningeigenaren die gezamenlijk meedoen een extra bijdrage van €100,- per deelnemer. 184 mensen hebben hier gebruik van gemaakt. Ook is er een budget gereserveerd om eigen initiatieven van groepen woningeigenaren, die op grote schaal gezamenlijk aan de slag willen met energiebesparing te faciliteren. Het Groene Hert is ingeschakeld om de regeling bij (groepen van) particuliere eigenaren onder de aandacht te brengen, hen te ontzorgen en collectieve initiatieven te stimuleren. Een geslaagd voorbeeld hiervan zijn de pioniers in de Weezenhof. Daar hebben 26 particuliere woningeigenaren gezamenlijk gebruik gemaakt van de premie en 166 grote en kleine maatregelen laten uitvoeren, waaronder het isoleren van de spouwmuren en het plaatsen van isolerend glas en HR-ketels.
In totaal hoopt de gemeente met de Energieaanpak minimaal 1.500 woningen energiezuiniger te maken in deze coalitieperiode.

Meer energiewinst door meer maatregelen
Tussen 13 oktober 2011 en 31 oktober 2012 zijn 866 aanvragen ingediend, waarvan er 48 zijn afgewezen of ingetrokken. De aanvragers komen uit heel Nijmegen. Uit Nijmegen-Oost kwamen de meeste (34,1 procent), gevolgd door Midden (15,9 procent), Dukenburg (13,2 procent) en Nieuw West (11,4 procent). Noord (7,5 procent) Zuid (6,9 procent) en Lindenholt (6,5 procent). Oud West (4,2 procent) en het centrum (0,5 procent) zijn de hekkensluiters.

Bijna de helft van de woningeigenaren heeft voor twee of meer maatregelen premie aangevraagd. Het stellen van een minimale investering à €2.500,- om in aanmerking te komen voor de premie kan hiervan een oorzaak zijn. Het voordeel is dat er meer energiewinst wordt behaald.

Isolatie en zonnepanelen
Voor isolatiemaatregelen (60,8 procent) is verreweg het vaakst premie aangevraagd. Het gaat vooral om isolerend glas (14,1 procent) dat vaak in combinatie met nieuwe kozijnen (11,2 procent) wordt aangevraagd. Ook voor spouwmuurisolatie (12,9 procent), vloerisolatie (7,5 procent) en dakisolatie (5,4 procent) komen veel aanvragen binnen. De provincie Gelderland heeft voor dak-, gevel- en vloerisolatie overigens ook een subsidieregeling en particuliere eigenaren die een woning hebben met het bouwjaar voor 1980 en een WOZ waarde van maximaal €350.000,- komen hiervoor in aanmerking. Beide regelingen zijn stapelbaar. Zonnepanelen staan op een tweede plaats met 28,8 procent.

Het college van burgemeester en wethouders wil doorgaan met de succesvolle premieregeling maar overweegt de regeling op een aantal punten aan te passen. Binnenkort krijgt de raad voorstellen daartoe.