Sloop Lentse Lus uitgesteld

lentDe Lentse Lus blijft voorlopig gehandhaafd. Het viaduct over de A325/Prins Mauritssingel zou in februari 2010 worden gesloopt in verband met de ombouw van de A325 tot stadsweg. De sloop staat nu gepland voor begin 2013, wanneer de aansluiting wordt gemaakt tussen de Prins Mauritssingel en de nieuwe stadsbrug.

Eerder was op verzoek van o.a. GroenLinks besloten om na de sloop van de Lentse Lus een tijdelijke fietsbrug over de Prins Mauritssingel te maken. Bij de ontwikkeling van het stationsgebied bij Lent zou dan gekeken worden of een fietsroute nodig en hoe die ingepast kan worden. De kosten van een tijdelijke brug zouden naar schatting tussen de 600.000 en 1.000.000 euro bedragen, afhankelijk van het soort brug.

Inmiddels zijn de plannen voor de aansluiting met de stadsbrug en de inpassing van een definitief station Lent zo ver gevorderd, dat besloten is geen tijdelijke voorziening meer te maken. Door enkele aanpassingen in het bestek kan het viaduct toch nog tijdelijk worden gehandhaafd. De weekendafsluiting van 20 en 21 februari zal nu worden gebruikt om de rijweg van de Lentse Lus in te richten voor fietsers en voetgangers. Autoverkeer kan vanaf eind februari niet meer over het viaduct rijden maar kan rechtstreeks vanaf de Laauwikstraat en de Griftdijk de Prins Mauritssingel oprijden.