Stad zorgt voor warm nest bijen

BijenNaast ruim tweedui­zend ambtenaren bevolken sinds kort duizenden bijen het Nijmeeg­se stadhuis. Veilig gehuisvest in vier bijenkasten op het dak welte­verstaan. De ‘woningen’ voor de geel-zwar­te insecten zijn het gezicht van het project Stadsbijen. Vrijdagoch­tend klonk op het dak van het stadhuis het startsein voor dit sa­menwerkingsverband tussen Iris-Zorg Nijmegen (instelling voor verslavingszorg), de Gelderse Na­tuur en Milieufederatie (GNMF) en de gemeente Nijmegen. Een artikel uit De Gelderlander.

Het project van communicatiead­viseur Ingrid Kerkvliet moet twee vliegen in één klap slaan. Aan de ene kant wordt patiënten van Iris-Zorg een verrassende dagbeste­ding geboden. Samen met twee begeleiders, die door de Imkerver­eniging Nijmegen en Omgeving speciaal zijn opgeleid tot imkers, verzorgen cliënten van IrisZorg één keer in de week de bijen. IrisZorg-medewerker Fred Schat­tevoet is één van de imkers. „Van sommige mensen die bij ons in behandeling zijn, krijgen wij signalen dat ze een rustigere dagbesteding willen. De bijenver­zorging sluit daar naadloos op aan. De komende tijd brengen wij de cliënten alle kneepjes bij van het imkeren. Zodat ze over een tijdje zelf de bijen kunnen verzor­gen.”

Het voornaamste doel van het pro­ject Stadsbijen is, om in het Jaar van de Bij, een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de bijen­sterfte in Nederland. Want we­reldwijd gaat het slecht met de bij. Onder meer als gevolg van het besproeien van gewassen, boomkwekerijen, golfbanen en particuliere tuinen met bestrij­dingsmiddelen is de populatie de laatste jaren sterk afgenomen. Nederland heeft de twijfelachtige eer binnen Europa koploper te zijn als het gaat om de bijensterf­te. Zorgelijk. Een derde van de we­reldwijde oogst is te danken aan de bestuiving door bijen, stelt de Wereldvoedselorganisatie FAO.

„Onze voedselproductie is dus in gevaar”, zegt wethouder Jan van der Meer. „Daarom is Nijmegen al enige tijd gestopt met het inzet­ten van bestrijdingsmiddelen. Dit plan draagt concreet bij aan een gezonde bijenpopulatie in de stad. Door een lage biodiversiteit in landelijke gebieden (landbouw­akkers bijvoorbeeld, red.) is het voor bijen daar moeilijk overle­ven. Bijen hebben juist behoefte aan stuifmeel en nectar van plan­ten, bloemen en struiken. In ste­den is de natuur diverser en voelt de bij zich beter thuis. De bijen worden gehouden in de vier kas­ten op het dak van het stadhuis.”

Momenteel is de gemeente ook in overleg met de imkers over ver­nieuwing van de bijenstal in het Goffertpark. „In het kader van ‘Goffertpark 75 jaar’ is 3 ton be­schikbaar voor het opknappen van het park”, zegt Van der Meer. „Uit dit potje wordt geld vrijge­maakt voor vernieuwing van de bijenstal. Over het hoe en wat zijn we nog in overleg met de Im­kervereniging.”