Subsidie en experiment brengen warmtenet regio Amsterdam dichterbij

De ontwikkeling van een regionaal warmtenet in de regio Amsterdam is weer een stap dichterbij gekomen. Met een deze dinsdag gesloten overeenkomst tussen de betrokken partijen stelt het kabinet EUR 330.000 beschikbaar en creëert het experimenteerruimte voor tariefconstructies. Volgens programmaregisseur Jan van der Meer bestaat er geen betere oplossing voor de warmtevraag in de regio. Een interview in Energeia. 

De zogeheten Green Deal is ondertekend door kabinet, de provincies Noord- en Zuid-Holland, gemeente Amsterdam, afvalverwerker AEB en de Amsterdam Economic Board. Het is een vervolg op een in juni gesloten samenwerkingsovereenkomst, die uiteindelijk moet leiden tot de aansluiting van 400.000 woningequivalenten in 2040 op een regionaal warmtenet. De nu toegezegde rijkssubsidie wordt ingezet voor nader organisatorisch en technisch onderzoek. Naar verwachting kan deze fase voor de komende zomer worden afgerond, waarna een nieuw akkoord wordt ondertekend.

“Met de Green Deal is afgesproken dat het Rijk bijdraagt aan het programma voor de koppeling van bestaande en nieuwe warmtenetten in de metropoolregio Amsterdam”, licht Van der Meer de afspraken toe. “Daarnaast ontstaat er ruimte om te komen tot nieuwe klantproposities. De huidige Warmtewet beschermt de consument tegen monopolisten. Tegelijkertijd worden andere tariefconstructies in het belang van diezelfde consument juist onmogelijk gemaakt. Daar komt nu dus verandering in, zodat we kunnen experimenteren met vormen als 100% vastrecht of juist 100% variabel.”

Het initiatief kreeg dinsdag nog een extra stimulans met het verschijnen van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van CE Delft. De onderzoekers vergeleken drie uiteenlopende manieren om de warmtevraag in de regio te verduurzamen en kwamen tot de conclusie dat alleen de aanleg van een warmtenet kan leiden tot een positief saldo voor de regio. Alternatieven zoals volledig inzetten op isolatie of het bieden van maatwerkoplossing per wijk of object zijn volgens CE Delft een stuk duurder. Overigens wordt in de MKBA uitgegaan van hogere CO2-prijs dan nu gangbaar is.

Betekent dit nu dat het project snel kan worden uitgevoerd? Vanzelfsprekend niet. Want naast alle onderzoeken die nog moeten worden uitgevoerd, zijn er flinke investeringen in onder meer infrastructuur nodig; zicht op welke partijen dat op zich nemen, heeft Van der Meer nog niet. “Dat kunnen netbeheerders zijn, maar ook warmtebedrijven of pensioenfondsen; er zijn meer wegen die naar Rome leiden. In elk geval zal ik zeker de ondertekenaars van de overeenkomst als het zover is herinneren aan hun commitment.” De programmaregisseur kijkt daarnaast ook nadrukkelijk naar de rijksoverheid, die in zijn ogen een steentje zal moeten bijdragen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *