‘Taken Groene Hert overnemen’

groene-hertwinkelDe gemeente Nijme­gen óf een extern bedrijf moet een aantal taken van het failliete Groene Hert, het informatiepunt voor duurzame initiatieven in Nij­megen, overnemen. Dat vindt milieuwethouder Jan van der Meer. Het Groene Hert heeft vorige week zelf het faillisse­ment aangevraagd. De stichting is in zwaar weer terecht gekomen. De crisis is de oorzaak. Het Groe­ne Hert én stichting SOM (beide werkten nauw samen), konden niet meer aan de betalingsver­plichtingen voldoen. Acht men­sen zijn nu hun baan kwijt. Een bericht uit De Gelderlander

De gemeente Nijmegen heeft een aantal taken uitbesteed aan Het Groene Hert en die moeten door­gaan, vindt de wethouder. Het gaat allereerst om de loket­functie voor bewoners en bedrij­ven. Het Groene Hert was een vraagbaak voor energiebesparen­de maatregelen, subsidiemogelijk­heden en duurzame producten.

Er zijn meer taken die moeten doorgaan, vindt de milieu-wet­houder. Zoals de energie-aanpak in wijken, waarbij groepen buurt­bewoners energiebesparingen wil­len doorvoeren in hun huis. Ook hetWaterservicepunt dat mensen adviseert om regenwater af te kop­pelen en niet in het riool te laten lopen maar in de tuin. Deze activi­teit werd overigens al jarenlang uitgevoerd door stichting SOM die nu dus ook failliet is. Verder wil de wethouder het be­wustwordingsproject de Knop Om ook overeind houden.

Of een doorstart van Het Groene Hert mogelijk is, hangt af van de bevindingen van de curator. Vol­gens Van der Meer is het Groene Hert op de huidige locatie aan de Burchtstraat in ieder geval ‘einde verhaal’. „De huur van het pand is te hoog gebleken. Er zijn bij de start in 2010 veel investeringen in het pand gedaan.”

Overigens verzet hij zich tegen het beeld dat Het Groene Hert ‘het energieslurpende speeltje van de milieuwethouder’ zou zijn. „Er zijn heel veel bedrijven die er baat bij hebben gehad, zo­als installatiebedrijven die zonne­panelen plaatsten. Veertig bedrij­ven waren bij Het Groene Hert aangesloten. Dit netwerk zou zich­zelf op termijn bedruipen en de loketfunctie overnemen. Dat is nu ijdele hoop gebleken.”