Tik op vingers van Portaal en Talis

portaalDe corporaties Portaal en Talis moeten meer hun best doen om vrijkomende woningen in rijkere wijken toe te wijzen aan mensen met een laag inkomen. Het afgelopen jaar hebben deze twee corporaties afspraken met de gemeente Nijmegen over deze toewijzingen genegeerd. Van obstructie wil Van der Meer niet spreken. Hij noemt het ‘nalatigheid’.

Na pittige politieke discussies en veel verzet van corporaties werd begin vorig jaar in een akkoord vastgelegd dat in 2009 zeker 130 woningen in de betere wijken speciaal bestemd zouden worden voor minima. Dat werden er uiteindelijk slechts 13.

Vooral in wijken als de Hunnerberg, Hazenkamp, Kwakkenberg en Lent ging het mis. Daar zou honderd procent van de vrijkomende woningen voor de minima bestemd worden. In de praktijk kwam er niets van terecht.

Volgens Van der Meer is er echter van opzet geen sprake. Wel van nonchalance bij de uitvoering van de toewijzingsregels.

Dat laatste is opmerkelijk, omdat de afgesproken woningtoewijzing aan minima zeker vijfmaal in vervolggesprekken met de corporaties is besproken. Pas in april bleek dat de corporaties de doelstellingen niet hadden gehaald. In juli heeft wethouder Van der Meer vervolgens op herstelacties aangedrongen.

De wethouder vindt dat de corporaties snel een inhaalslag moeten plegen.

Ook wil hij dat de corporaties in diverse wijken meer ruimte maken voor het toewijzen van woningen aan minima.

In enkele buurten (Weezenhof, Lankforst, Altrade, Goffert) ging het in 2009 om eenderde van de woningen. De wethouder wil nu naar 50 procent van alle vrijkomende woningen.

Bron: De Gelderlander