Veiligheid op 50 km-wegen krijgt prioriteit

verkeersveiligheid2De verkeersveiligheid op de 50-kilometerwegen in de stad krijgt de komende jaren meer prioriteit van de gemeente. Nage­noeg alle verkeersongevallen waar­bij slachtoffers te betreuren zijn, vinden plaats op die wegen. De laatste jaren daalt het aantal ver­keersslachtoffers in Nijmegen vrij­wel niet meer, het aantal blijft schommelen rond 265 per jaar. Wethouder Jan van der Meer vindt het daarom tijd voor acties.

De vormgeving en inrichting van de straten moeten beter op het ge­bruik worden afgestemd, vindt hij. De wethouder gaat op een twintig­tal plaatsen in de stad aan de slag. De maatregelen variëren van de aanleg van een rotonde tot de ver­betering van fietsstroken en het leggen van veilige oversteekplaat­sen. Zo wordt dit jaar zeker begon­nen met de aanleg van een roton­de op het kruispunt Heyendaalse­weg- Groenewoudseweg. Hierover wordt al sedert 2006 gesproken. Volgens Van der Meer is uitvoe­ring nu gegarandeerd. Op de Jacobslaan bij de C1000 komt bij de oversteek een extra plateau in de weg. In de Koolemans Beyen­straat wordt de oversteek verbe­terd. Ook de oversteek bij het ROC Nijmegen bij het station wordt dit jaar aangepakt.

De wijkbeheerders hebben ook al een eerst overzicht gemaakt van onveilige plekken die na 2010 moe­ten worden aangepakt. Dan gaat het onder meer om de volgende lcoaties: Hatertseweg-Slotemaker de Bruïneweg, Hengstdalseweg, Van ’ t Santstraat- Koolemans Bey­nenstraat, Molenweg-Wolfskuilse­weg, Tunnelweg-Marialaan, Zwa­nenstraat, Hegdambroek-Weij­broekweg, Nieuwstadweg en Lank­forst 13e straat (schooloversteek).

Bron: De Gelderlander